Grannsamverkan skapar:
Goda grannar
i trygga kvarter

Goda grannar är gratis

Polis och räddningstjänst står för utbildning. Du står för uppmärksamhet och omtanke. Tillsammans minskar vi risken för brand, olyckor och brott. Det är grannsamverkan som skapar goda grannar i trygga kvarter. Grannsamverkan organiseras med ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen. Huvudkontaktombudet är den person som håller kontakten med Höglandets räddningstjänstförbund. Utöver detta utses ocksåLäs mer

Starta grannsamverkan i dina kvarter