Grannsamverkan skapar:
Goda grannar
i trygga kvarter

Enkel checklista för bra grannsamverkan

  • Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett säkert sätt.
  • Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är fel. Kontakta också ditt kontaktombud vid lämplig tidpunkt.
  • Gör en inventarieförteckning och/eller fotografera eller videofilma din bostad.
  • Märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt (märkutrustning finns att låna från Polisen eller Höglandets räddningstjänstförbund).

Starta grannsamverkan i dina kvarter