Grannsamverkan skapar:
Goda grannar
i trygga kvarter

Goda grannar är gratis

Polis och räddningstjänst står för utbildning. Du står för uppmärksamhet och omtanke. Tillsammans minskar vi risken för brand, olyckor och brott. Det är grannsamverkan som skapar goda grannar i trygga kvarter.

Grannsamverkan organiseras med ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen. Huvudkontaktombudet är den person som håller kontakten med Höglandets räddningstjänstförbund.

Utöver detta utses också ett antal kontaktombud som ansvarar för cirka 10-12 hushåll i sitt kvarter. Kontaktombuden utbildas av Polisen och Höglandets räddningstjänstsförbund och får då en fördjupad kunskap om grannsamverkan och utbildning i hur man kan förebygga brott och brand samt kunskaper om första hjälpen. Vid intresse och behov kan också utbildningen ges till hela grannsamverkansområden.

Efter genomförd utbildning skyltas området upp, detta för att den presumtive tjuven ska få klart för sig att de boende:

  • …är extra uppmärksamma,
  • …har genomfört förebyggande åtgärder,
  • …och har en mycket bra kontakt med polis och räddningstjänst.

Starta grannsamverkan i dina kvarter

Webbdesign: Fem punkter AB